Loading...
AgamaThe Lectures

Mandat Kekhalifahan di Muka Bumi

Sebelum ada kehidupan di muka bumi, Allah sudah mempunyai grand design tentang adanya sesosok makhluk yang akan memimpin seluruh makhluk untuk memakmurkan bumi. Al-Quran mengisahkan hal ini dalam surah al-Baqarah (2): ayat 30: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah1 di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.”

BACA JUGA:   Final Exam: Islam & Sciences
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *